O nas

Strona została wykonana przez pracowników firmy Ericsson Polska Sp. z o.o.

w ramach współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny

 


Od dnia 1 września 2017 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 78 zostaje wprowadzony nowy ustrój szkolny. Sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się ośmioletnią szkołą podstawową. Rozpocznie się również proces włączania gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową: w roku szkolnym 2017 / 2018 będą funkcjonowały klasy II i III gimnazjum, a w roku szkolnym 2018 / 2019 tylko klasy III.


 

Obecność szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka daje Pacjentowi możliwość realizacji prawa i obowiązku szkolnego. Uczęszczanie do szkoły przyszpitalnej w czasie pobytu w szpitalu zapobiega powstawaniu zaległości w nauce.

Czas spędzony w szkole przyszpitalnej będzie traktowany przez Twoją szkołę jako obecność na zajęciach. Można w tym okresie zdobyć oceny, uzupełnić braki edukacyjne z różnych przedmiotów, spędzić czas w szkole przyjaznej i bezpiecznej.

 

Życie naszej szkoły urozmaicają wizyty znanych osób z Polski i z zagranicy. Zapraszamy zespoły muzyczne i taneczne, grupy teatralne. Ciekawe programy artystyczne prezentują także dzieci z okolicznych szkół i Domów Kultury. Nasi uczniowie - Pacjenci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w  przygotowaniu i realizacji programów artystycznych.

 

Podczas pobytu w szpitalu Dzieci tworzą wiele prac plastycznych, które są prezentowane w świetlicach, na korytarzach klinik i w galeriach. Naszą tradycją jest przygotowywanie pocztówek świątecznych przesyłanych wraz z życzeniami do wszystkich przyjaciół IPCZD. Najpiękniejsze prace Pacjentów, wykonane różnorodnymi technikami, pojawiają się na aukcjach organizowanych między innymi w IPCZD w siedzibach Fundacji, a także biorą udział w konkursach i są często nagradzane.

 

Prace Dzieci to także słowo pisane. Twórczość literacka prezentowana jest w gazetkach szkolnych „Uczniak", „Żaczek", ,,Przedszkolak” i ,,Relaksik”. Tematyka utworów jest różnorodna, ale łączy je fakt, że ich twórcami są Dzieci i Młodzież, które pomimo problemów związanych z chorobą lub niepełnosprawnością potrafią w sposób zabawny, interesujący, czasem wzruszający przekazać swoje myśli, wyobrażenia i marzenia.